Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog

we're hiring.jpg

Join the ALC!
We're hiring an Executive Director

The Executive Director is responsible for fundraising, donor relations, organization management, strategic planning, and Board development, reporting directly to the Board of Directors while working side-by-side with the Program Director.
Do you have strong organizational skills, fundraising and grant writing experience, the ability to work well with others, strong written and oral communication skills, and non-profit experience? Are you looking for a part-time position with a flexible schedule? If so, email alc7156@gmail.com for additional information.
1/6

Nhiệm vụ của chúng ta

Cung cấp các dịch vụ giáo dục cá nhân miễn phí cho người học trưởng thành để cải thiện các kỹ năng sống và học tập để họ có thể theo đuổi và hoàn thành các mục tiêu cá nhân, chuyên nghiệp và cuộc sống.

Tầm nhìn của chúng tôi

Được công nhận là một đối tác cộng đồng thiết yếu cung cấp một loạt các dịch vụ học tập dành cho người lớn được cá nhân hóa cao dành riêng cho việc thay đổi cuộc sống của một sinh viên tại một thời điểm.

Tác động của chúng tôi

Chúng tôi đảm bảo rằng trải nghiệm của mỗi học sinh với ALC là duy nhất và họ có thể bỏ qua các kỹ năng đọc viết giúp họ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã giúp sinh viên từ hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Hạt Oz Bolog cung cấp dạy kèm MIỄN PHÍ cho người lớn tìm cách cải thiện kỹ năng đọc viết của người thừa kế và hoàn thành các mục tiêu cá nhân.

Quan tâm đến việc tham gia tại ALC?

Kiểm tra các trang này để có thêm thông tin!

IMG_20190627_144301333.jpg
IMG_20190801_152744820.jpg

Các Literacy Trung tâm Ozaukee Quận Adult có thể cung cấp dịch vụ của mình chỉ thông qua sự đóng góp. Trợ giúp ALC tiếp tục cung cấp dịch vụ giáo dục miễn phí cho sinh viên bằng cách quyên góp!

JOIN US FOR THE ALC EVENT OF THE YEAR:

Annual Spelling Bee

Coming Spring 2023!
 

  • Twitter Social Icon

Kiểm tra chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách nhấp vào các biểu tượng dưới đây

INSTAGRAM

  • Instagram Social Icon

TWITTER

FACEBOOK

  • Facebook Social Icon