top of page

Giúp ALC bằng cách quyên góp:

Món quà của bạn biến đổi cuộc sống

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog là một tổ chức 501 (c) (3).

Số ID thuế liên bang của chúng tôi là 46-2.787.588.

 

Không chỉ có một cách để cho! Kiểm tra các tùy chọn đóng góp khác để tìm phù hợp nhất cho bạn!

bottom of page