Sarah Gilday

Executive Director

Sarah gia nhập ALC với vai trò Giám đốc điều hành vào tháng 5 năm 2020. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ và làm việc với nhiều bên liên quan bao gồm các giám đốc điều hành hàng đầu, các nhà lãnh đạo cộng đồng và phi lợi nhuận và các nhà tài trợ. Cô trước đây là phó chủ tịch của Thế hệ tài nguyên tại Trung tâm hòa bình gia đình Sojourner và Giám đốc phát triển tại Thành tựu cơ sở của Wisconsin. Sarah giám sát định hướng chiến lược của ALC bao gồm gây quỹ, nhận thức cộng đồng, truyền thông và lập trình.

Katie Eippert

Program Director

Katie gia nhập ALC với vai trò Giám đốc chương trình vào tháng 1 năm 2019. Cô đã quen thuộc với ALC làm gia sư trong vài năm. Cô chịu trách nhiệm đào tạo gia sư, định hướng và đánh giá học sinh và lựa chọn chương trình giảng dạy. Katie có bằng thạc sĩ về Viết chuyên nghiệp. Cô cũng là Điều phối viên Giáo dục Thanh niên tại Nhà thờ Grace Lutheran ở Grafton.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Linda Borkenhagen
Chair

Educational Technology Leadership, LLC

Linda gia nhập Hội đồng quản trị ALC vào năm 2012. Cô là thành viên của Grace Lutheran Church, Grafton, bắt đầu ALC như một nhiệm vụ hơn 30 năm trước. Linda có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Kể từ khi nghỉ hưu với tư cách là quản trị viên của trường, Linda tiếp tục tích cực trong giáo dục bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các giáo viên trên cả nước.

Shawn Rice

Secretary

Rice Business Law

Shawn đã tình nguyện và đại diện cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương trong hơn 25 năm. Ông là một luật sư giao dịch, và ông cung cấp tư vấn và định hướng chiến lược cho các khách hàng và cá nhân kinh doanh, hướng dẫn họ thông qua nhiều vấn đề giao dịch. Ông có nhiều kinh nghiệm cung cấp tư vấn về các vấn đề kinh doanh nói chung và cũng duy trì hoạt động tích cực hỗ trợ khách hàng sáp nhập, mua lại và thoái vốn, bao gồm cả kế hoạch mua lại và kế hoạch kinh doanh có đòn bẩy. Shawn cũng đại diện cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các tổ chức tài chính.

Josh Branham

Treasurer

Bank Five Nine

Josh đã tham gia hội đồng ALC vào mùa hè năm 2019. Ông đã là một nhân viên ngân hàng trong hơn 10 năm và một giám đốc chi nhánh trong hơn 5 năm. Ngoài việc phục vụ trong hội đồng quản trị của Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn, ông còn phục vụ như một người lãnh đạo tại Nhà thờ Cộng đồng Cedar Creek ở Grafton. Ngoài ra, anh tình nguyện cho một số phi lợi nhuận khác nhau. Josh tốt nghiệp Đại học Carroll.

Hội đồng quản trị

Bob Blazich

Retired Private Practice Clinical Social Worker

Bob đã tham gia với Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn trong hơn 10 năm. Bob là chủ tịch của ủy ban tổ chức hội đồng ALC hiện tại từ 2011 - 2013 và giữ chức chủ tịch hội đồng ALC từ năm 2013 đến 2016. Bob là một nhân viên xã hội lâm sàng đã nghỉ hưu, sống với vợ ông, Jan, ở Thiensville. Ông là thành viên của Rotary, từng là chủ tịch của Hiệp hội lịch sử Mequon-Thiensville và là Công dân của Mequon-Thiensville của năm 2006.

Mark Burkholder

Cedar Creek Community Church

Cecile Duhnke

Sirona Recovery

Linda gia nhập Hội đồng quản trị ALC vào năm 2012. Cô là thành viên của Grace Lutheran Church, Grafton, bắt đầu ALC như một nhiệm vụ hơn 30 năm trước. Linda có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Kể từ khi nghỉ hưu với tư cách là quản trị viên của trường, Linda tiếp tục tích cực trong giáo dục bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các giáo viên trên cả nước.

Karley Haas

Philipp Lithographing, Co.

Linda gia nhập Hội đồng quản trị ALC vào năm 2012. Cô là thành viên của Grace Lutheran Church, Grafton, bắt đầu ALC như một nhiệm vụ hơn 30 năm trước. Linda có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Kể từ khi nghỉ hưu với tư cách là quản trị viên của trường, Linda tiếp tục tích cực trong giáo dục bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các giáo viên trên cả nước.

Nancy Koehler

Slinger School District

Linda gia nhập Hội đồng quản trị ALC vào năm 2012. Cô là thành viên của Grace Lutheran Church, Grafton, bắt đầu ALC như một nhiệm vụ hơn 30 năm trước. Linda có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Kể từ khi nghỉ hưu với tư cách là quản trị viên của trường, Linda tiếp tục tích cực trong giáo dục bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các giáo viên trên cả nước.

Amy SchmelzerPhilipp Lithographing,

Linda gia nhập Hội đồng quản trị ALC vào năm 2012. Cô là thành viên của Grace Lutheran Church, Grafton, bắt đầu ALC như một nhiệm vụ hơn 30 năm trước. Linda có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Kể từ khi nghỉ hưu với tư cách là quản trị viên của trường, Linda tiếp tục tích cực trong giáo dục bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các giáo viên trên cả nước.

Bob đã tham gia với Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn trong hơn 10 năm. Bob là chủ tịch của ủy ban tổ chức hội đồng ALC hiện tại từ 2011 - 2013 và giữ chức chủ tịch hội đồng ALC từ năm 2013 đến 2016. Bob là một nhân viên xã hội lâm sàng đã nghỉ hưu, sống với vợ ông, Jan, ở Thiensville. Ông là thành viên của Rotary, từng là chủ tịch của Hiệp hội lịch sử Mequon-Thiensville và là Công dân của Mequon-Thiensville của năm 2006.