top of page

Cuộc chiến chính tả:

Cuộc thi đánh vần ALC thường niên 2018

CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VÀ HPORT TRỢ

CẢNH BÁO SPELL!

NÓ LÀ MỘT SỰ KIỆN THÀNH CÔNG CỦA BẠN!

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

TUYỆT VỜI ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ BEE -

NHỮNG VÒNG BI TUYỆT VỜI CỦA HỘI THÁNH LUTHERAN

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

HÃY CẨN THẬN CHO TIN TỨC VỀ NĂM TIẾP THEO!

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Cảnh trong Spell Bee thường niên lần thứ 2 của Spell Wars

SPELL WARS artwork courtesy of Simon Peschong, Cedarburg High School
bottom of page