top of page

Sự kiện kiến thức tài chính

Kiếm tiền của bạn làm việc cho bạn là một hội thảo buổi sáng dành riêng cho hạnh phúc tài chính của mọi người và gia đình họ. Sự kiện này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và nguồn gốc tài chính, từ thanh niên lên kế hoạch cho cuộc sống sau trung học cho đến những người mới kết hôn, gia đình mới, gia đình lên kế hoạch cho cuộc sống trung lưu đến người cao niên đang cân nhắc chăm sóc dài hạn. Ngày này bao gồm một địa chỉ chính, hội thảo, triển lãm và thảo luận. Các câu trả lời nhận được ngày này cung cấp các chiến lược để mọi người đạt được an ninh tài chính.

Making Your Money Work for You_edited.jp
bottom of page